Podlahové vytápění

  • Nízkoteplotní systém podlahového vytápění má mnoho výhod. Teplo rovnoměrně stoupá od teplé podlahy, dodává pocit tepelné pohod a šetří oproti jiným systémům tepelnou energii.
  • Rovnoměrným rozložením tepla je teplota v místnostech o 1 – 2 °C nižší oproti konvekčnímu radiátorovému vytápění při stejné tepelné pohodě. Toto snížení o 1 – 2 °C přináší usporu tepelné energie o 6 – 12%.
  • Při podlahovém vytápění je prakticky celá podlaha jako otopné těleso. Čím větší je otopná plocha, tím může mít topná voda nižší teplotu a vytápění je účinnější. Nízká teplota topné vody je zvláště výhodná pro vytápění zdroje (kondenzační kotel, solární panely…).
REVEL
MONTIPEX